Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти-България. Екипът й се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии и по този начин подкрепя усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация. Защото силата на утвърдените медии е в качествената журналистика, основана на проверката на фактите.

"Едно към едно" е модел на организация на учебния процес, изграден върху иновативна система, обединяваща технологични решения (хардуер и облачни услуги), цифрови компетентности (на преподавателите и учениците) и методика на преподаване и учене от нов вид. Моделът е един от водещите проекти на “Център за творческо обучение” - член на КМГ и единствен партньор на Google и на Lego за образованието в България.

Образователната платформа "Книговище" е създадена в отговор на две тревожни тенденции - ниската четивна и медийна грамотност на българските деца. "Книговище" е първата българска онлайн игра на четене с разбиране, а отскоро е дом и на "Вижте" - първата онлайн медия с новини за деца, която стъпва върху утвърдения модел на учене чрез игра на "Книговище". Премиерата й се състоя в рамките на кампанията "Дни на медийна грамотност 2021" през пролетта на т.г. "Вижте" спомага за развитието на критичното мислене на децата, интереса им към заобикалящия ги свят и медийната им грамотност.

Проект на Центъра за безопасен интернет. Поредица от пет анимационни видеоуроци, предназначена за ученици от различни възрасти. Темите са представени на достъпен език и по забавен, интерактивен начин, въвличайки зрителите в активно участие. В отделните епизоди са представени някои от най-сериозните рискове онлайн, най-вече от гледна точка безопасността на децата - кибертормоза, екранното време, дигиталните отпечатъци и проникването в личните профили.

През пролетта на 2021 г. проведохме проучване, свързано с медийната „диета“ и развиването на медийната грамотност на децата, като се обърнахме към родителите и достигнахме до близо 1200 души от цялата страна. В това видео представяме в синтезиран вид целите и някои от основните изводи от изследването. Докладът към проучването ще намерите в секция Ресурси [Изследвания] в официалния сайт на КМГ Gramoten.li
"Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" е програма на Коалицията за медийна грамотност, насочена към т.нар. "новодошли" в социалните мрежи. Обученията по програмата изграждат умения и нагласи у възрастните хора, които повишават способността им да се ориентират по-добре в света на цифровите медии, да различават източниците на информация, да се предпазват от рискове и зловредно поведелние и съдържание. Водещ обучител по програмата е журналистката Миролюба Бенатова
Проектът на Асоциация за кариерно развитие и образование обединява онлайн курс по медийна грамотност и структурирано обучение на 36 библиотекари/активисти от 20 читалища от Пловдивска област и учредяването на клубове по гражданска журналистика, в които участват активни членове на читалищата. Разработените в рамките на проекта курс по медийна грамотност и ръководство за работа на клуб по гражданска журналистика са предоставени на 3600 читалища в България и други заинтересовани граждански организации и обучителни институции. Проектът се изпълнява в партньорство с Norsensus Mediaforum, Норвегия, и НЧ “Алеко Константинов” Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.
Проект на Асоциация за кариерно развитие и обучение, изпълняван в партньорство с Media Education Lab, САЩ, Софийския университет и Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски Университет. В рамките на проекта е разработен курс за обучение на действащи и бъдещи учители за прилагане на методика за обучение чрез медийна грамотност за прилагане на методика за обучение чрез медийна грамотност. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България.

Teen Station е онлайн медия, създадена от и за младежи, която обединява над 250 ученици от 25 гимназии в цялата страна. Teen Station е член на Коалицията за медийна грамотност, а Яна Пеева - главен редактор в медията - модерира панела "Медийна грамотност през всеки предмет на живо и онлайн" на националната конференция "Медийна грамотност срещу дезинформацията". Яна е част и от най-новия проект на Teen Station - Next Station - страница за общество, наука, култура, изкуство, пътешествия и мултикултурни срещи, в които критично сравняваме впечатленията си от живота и хората в чужбина и у дома.