Гледайте видеозаписите на всички речи, представени по време на конференцията, и
трите панелни дискусии по темите "Медийна дезинформация и нейните последици",
"Медийна грамотност през всеки предмет на живо и онлайн" и
"Медийна грамотност и учене през целия живот".